FAQ

Andrzej Doniec

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków