FAQ

Punktacja czasopism naukowych: Opublikowano Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

stos czasopism naukowych

Informacja

Pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zachęcamy Redakcje do zapoznania się z nowym wykazem czasopism punktowanych.


Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki.