FAQ

Punktacja czasopism naukowych: Opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Stos książek

Informacja

Pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Zachęcamy Redakcje do zapoznania się z nowym wykazem czasopism punktowanych.


Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Komunikaty i pełne wykazy dostępne są pod adresami: