FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kontakt

 

Dane kontaktowe

Adres redakcji:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Stanisława Łojasiewicza 4, p. 1.373
30-348 Kraków


Kontakt z Redakcją Czasopisma:

Kontakt ogólny: zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl

Magdalena Hodalska – Redaktor naczelna – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0001-9620-5913  ; @ magdalena.hodalska@uj.edu.pl,

Agnieszka Szymańska – Zastępca redaktor naczelnej – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-4186-0862 ; @ agnieszka.szymańska@uj.edu.pl,

Edyta Żyrek-Horodyska – Sekretarz redakcji – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-7276-1736 @ edyta.zyrek@uj.edu.pl


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. +48 12 663 23 80

Dystrybucja wersji papierowej
tel. (12) 631-01-97
e-mail: sprzedaz@wuj.pl