FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres Redakcji:
Jagiellońskie Centrum Językowe
ul. Romana Ingardena 3, 33-332 Kraków
 
 
 
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. +48 12 663 23 80