FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2022 Następne

Data wydania: 30.04.2024

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Włodzimierz Włodarczyk

Przewodnicząca Rady Programowej Stanisława Golinowska

Sekretarz redakcji Elżbieta Ryś

Pozostali Redaktorzy Stanisława Golinowska, Tomasz Brzostek