FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2020 Następne

Data wydania: 2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Pandemia COVID-19

Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Grzegorz Juszczyk, Tomasz Zdrojewski, Wojciech Hanke, Bolesław Samoliński, Bogdan Wojtyniak

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 18, Numer 3, 2020, s. 193 - 201

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.021.14138
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Badora-Musiał, Dominika Dusza

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 18, Numer 3, 2020, s. 202 - 221

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.022.14139
Czytaj więcej Następne

Jakość opieki zdrowotnej

Artur Prusaczyk, Paweł Żuk, Marika Guzek, Joanna Oberska, Magdalena Bogdan

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 18, Numer 3, 2020, s. 222 - 226

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.023.14140
Czytaj więcej Następne

Zarządzanie finansami

Marcin Kautsch, Edyta Piętak

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 18, Numer 3, 2020, s. 236 - 241

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.025.14142
Czytaj więcej Następne