FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2018 Następne

Data wydania: 28.12.2018

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naukowy dr hab. Mariusz Duplaga

Zawartość numeru

Szczepan Jakubowski, Artur Romaszewski, Krzysztof Gajda, Joanna Wypyszewska, Mariusz Kielar

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 3, 2018, s. 137 - 148

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.016.10429
Czytaj więcej Następne

Joanna Burzyńska, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 3, 2018, s. 167 - 176

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.019.10432
Czytaj więcej Następne

Paweł Kawalec, Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska, Ewa Stawowczyk

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 3, 2018, s. 187 - 194

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.021.10434
Czytaj więcej Następne