FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2018 Następne

Data wydania: 21.08.2018

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja numeru Agnieszka Gniadek

Zawartość numeru

Agnieszka Gniadek

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 2, 2018, s. 67 - 68

Czytaj więcej Następne

Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Michał Zabdyr-Jamróz

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 2, 2018, s. 69 - 78

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.008.9078
Czytaj więcej Następne

Lucyna Płaszewska-Żywko, Teresa Gabryś, Iwona Malinowska-Lipień, Maria Kózka

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 2, 2018, s. 79 - 85

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.009.9079
Czytaj więcej Następne

Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Agata Flis, Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 2, 2018, s. 86 - 92

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.010.9080
Czytaj więcej Następne

Beata Sińska, Alicja Kucharska, Zofia Sienkiewicz, Grażyna Dykowska

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 2, 2018, s. 105 - 111

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.012.9082
Czytaj więcej Następne

Małgorzata Szkup, Małgorzata Rączka, Daria Schneider-Matyka, Małgorzata Starczewska, Katarzyna Augustyniuk, Elżbieta Grochans

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 2, 2018, s. 119 - 124

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.014.9084
Czytaj więcej Następne

Joanna Gotlib, Grzegorz Juszczyk, Ilona Cieślak, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 2, 2018, s. 125 - 130

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.015.9085
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, polityka zdrowotna, polityka, programy zdrowotne ; health promotion, health policy, health promotion programmes, policy, HCEU, pielęgniarka, opiekun osoby starszej, uznawalność kwalifikacji, model VQTS, matryca, profile kompetencji ; HCEU, nurse, elderly caregiver, recognition of qualifications, VQTS model, matrix, competence profiles, ordynowanie leków, pielęgniarka, położna, klasyfikacja ; prescriptions for medications, nurses, midwives, classification, położna, lekarz położnik, noworodek, narodziny, ciąża, Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem ; medical care during the perinatal period, standard for perinatal care, labour, cesarean section, midwife, obstetrician gynaecologist, newborn, childbirth, pregnancy, Regulation of the Ministry of Health on the standards of conduct and medical procedures for the delivery of health services in the field of perinatal care provided to women during physiological pregnancy, physiological birth, confinement and infant care, opieka okołoporodowa, standardy opieki okołoporodowej, poród, cesarskie cięcie, pielęgniarki, praca zmianowa, sposób żywienia, aktywność fizyczna ; nurses, shift system, dietary intake, physical activity, choroby zawodowe, rejestr, zapadalność ; occupational diseases, register, incidence, zachowania agresywne pacjentów, agresja, personel pielęgniarski, przemoc ; : aggressive behavior of patients, aggression, nurses, violence, kompetencje społeczne, programu opieki, studenci, przywództwo ; social competences, nursing program, students, leadership