FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Tom 16, Numer 1

Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej

2018 Następne

Data wydania: 28.03.2018

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy naukowi zeszytu Zofia Słońska, Małgorzata Synowiec-Piłat

Zawartość numeru

Rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego

Andrzej Boczkowski

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 1, 2018, s. 3 - 11

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.001.8671
Czytaj więcej Następne

Postawy i przekonania laików na temat instytucji medycznych oraz ich zdrowotne konsekwencje

Beata Tobiasz-Adamczyk

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 1, 2018, s. 26 - 34

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.004.8674
Czytaj więcej Następne

Małgorzata Synowiec-Piłat, Beata Zmyślona, Anna Pałęga

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 1, 2018, s. 35 - 46

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.005.8675
Czytaj więcej Następne