FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2017 Następne

Data wydania: 20.12.2017

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 780/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naukowy numeru: Dr Przemysław Szetela

Zawartość numeru

Katarzyna Badora-Musiał, Iwona Kowalska-Bobko , Michał Zabdyr-Jamróz

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 3, 2017, s. 219 - 231

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.021.7801
Czytaj więcej Następne

Joanna Marczak

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 3, 2017, s. 232 - 241

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.023.7803
Czytaj więcej Następne

Anna Kozieł, Aleksandra Kononiuk, Katarzyna Wiktorzak

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 3, 2017, s. 251 - 257

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.028.7808
Czytaj więcej Następne

Lucyna Pachocka, Longina Kłosiewicz-Latoszek

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 3, 2017, s. 270 - 276

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.030.7810
Czytaj więcej Następne