FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2017 Następne

Data wydania: 30.01.2017

Opis

 

ACKNOWLEDGMENTS

This publication arises from the project Pro-Health 65+ which has received funding from the European Union, in the framework of the Health Programme (2008–2013). The content of this publication represents the views of the authors and it is their sole responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of the European Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and/or the Executive Agency do(es) not accept responsibility for any use that may be made of the information it contains.

Publication co-financed from funds for science in the years 2015–2017 allocated for implementation of an international co-financed project.Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Pro-Health 65+, który otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013. Treść publikacji wyraża opinie autorów, za które tylko oni ponoszą odpowiedzialność. Nie mogą one być uznawane za poglądy Komisji Europejskiej oraz/ani Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności jak również żadnego innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska oraz/ani Agencja Wykonawcza nie ponoszą odpowiedzialności za rezultaty wykorzystania treści zawartych w tej publikacji.

Publikacja naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2015-2017 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz numeru Anna Najduchowska

Redaktorzy naukowi numeru: Prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Professor Milena Pavlova

Zawartość numeru

Stanisława Golinowska, Kai Huter, Christoph Sowada , Milena Pavlova , Agnieszka Sowa, Heinz Rothgang

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 20 - 33

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.004.6230
Czytaj więcej Następne

Andrea Poscia , Roberto Falvo , Daniele Ignazio La Milia, Agnese Collamati , Francesca Pelliccia, Iwona Kowalska-Bobko , Alicja Domagała, Walter Ricciardi, Nicola Magnavita, Umberto Moscato

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 34 - 48

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.005.6231
Czytaj więcej Następne

Roberto Falvo , Andrea Poscia , Nicola Magnavita, Daniele Ignazio La Milia, Agnese Collamati , Umberto Moscato, Iwona Kowalska-Bobko , Alicja Domagała, Gisele Câmara, Andreia Costa

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 49 - 61

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.006.6232
Czytaj więcej Następne

Milena Pavlova , Yannis Skalkidis, Wim Groot, Agnieszka Sowa, Stanisława Golinowska

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 62 - 68

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.007.6233
Czytaj więcej Następne

Christoph Sowada , Iwona Kowalska-Bobko , Anna Mokrzycka , Alicja Domagała, Michał Zabdyr-Jamróz, Marzena Tambor, Stanisława Golinowska

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 69 - 84

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.008.6234
Czytaj więcej Następne

Marzena Tambor, Alicja Domagała, Michał Zabdyr-Jamróz, Iwona Kowalska-Bobko , Agnieszka Sowa, Christoph Sowada , Stanisława Golinowska, Petra Baji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 96 - 107

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.010.6236
Czytaj więcej Następne

Milena Pavlova , Elka Atanasova, Emanuela Moutafova, Agnieszka Sowa, Iwona Kowalska-Bobko , Alicja Domagała, Stanisława Golinowska, Wim Groot

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 108 - 115

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.011.6237
Czytaj więcej Następne

Milena Pavlova , Liubove Murauskiene, Elina Miteniece, Agnieszka Sowa, Iwona Kowalska-Bobko , Alicja Domagała, Wim Groot

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 1, 2017, s. 116 - 124

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.012.6238
Czytaj więcej Następne