FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Kontakt z Redakcją

Adres redakcji

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie.
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 

Instytut Zdrowia Publicznego 
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków (Poland)
tel. +48 506 627 293 
e-mail: zeszyty.izp@cm-uj.krakow.plelzbieta.rys@uj.edu.pl