FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Psychospołeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu

Data publikacji: 2012

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 55 - 63

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.11.017.0554

Autorzy

Antonina Ostrowska
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Psychosocial determinants of health inequalities

The article presents selected research results on differences in self assessed state of health and the role of social class related psychosocial factors that may be responsible for health inequalities. Among discussed variables are: differences in lifestyles, health care utilization patterns and perceived access to health care and social support network. Their relative value to predict health differences is weighted against the role of social position indicators. The empirical base for considering above issues is the representative study of Warsaw inhabitants conducted in 2004.

Bibliografia

Aggleton P., Health, Routledge, London, New York 1992.

Graham H., Social Determinants and their unequal distribution: clarifying policy understanding, „The Milbank Quarterly” 2004; 1.

Marmot M., The social patterns of health and disease, w: Blane D., Brunner E. (red.), Health and social organization, Routledge, London 1996.

Mackenbach J., Health inequalities: Europe in profile, An independent expert report commissioned by the UK Presidency of EU, 2005.

Włodarczyk C.W., Polityka zdrowotna i wykluczenie społeczne – ramy teoretyczne, w: Golinowska S. (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, IPSS, Warszawa 2007.

Vagero D., Health inequalities from the cradle to the grave? „International Journal of Health Sciences” 1992; 3–4.

Lahelma E., Health and social stratification, w: Cockerham W. (red.), The blackwell companion to medical sociology, Blackwell Publisher, Malden, Oxford 2001.

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Bilans dekady, w: Domański H., Ostrowska A., Rychard A. (red.), Jak żyją Polacy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000.

Surażska W., Komu w Polsce dobrze się żyje, „Rzeczpospolita” 24.03.2005.

Ostrowska A., Zróżnicowanie społeczne a zdrowie. Wyniki badań warszawskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.

Sokołowska M., Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.

Cockerham W.C., Medical sociology, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 2004.

Cassel E.J., The changing concept of the ideal physician, Daedalus, 1986, t. 115, 185–208.

Valkonen T., Adult mortality and level of education: a comparison of six countries, w: Fox J. (red.), Health inequalities in European countries, Gower, Aldershot 1989.

Blaxter M., Health and lifestyles, Routledge, London, New York 1995.

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

Cockerham W.C., Sociology of mental disorder, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 2003.

Caplan G., Social support and community mental health, Basic Books, New York 1974.

Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995.

Brown G., Harris T., Social origins of depression, Tavistock, London, New York 1978.

Bengtsson T., Minean G.P., Early life effects on socio-economic performance and mortality in later life, „Social Science and Medicine” 2009; 68: 15612–1564.

Czapiński J., Stan zdrowia psychicznego – wskaźniki niekliniczne, [w:] Czabała C. (red.), Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, s. 55 - 63

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Psychosocial determinants of health inequalities

Autorzy

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Publikacja: 2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Antonina Ostrowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1788

Liczba pobrań: 2788