FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 – różne perspektywy wykonywania zawodu

Data publikacji: 14.10.2020

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 149 - 154

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.014.12767

Autorzy

,
Agnieszka Gniadek
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
https://orcid.org/0000-0003-4179-6730 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Weronika Nawara
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-1726-5211 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Marlena Padykuła
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
https://orcid.org/0000-0002-0262-2204 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Iwona Malinowska-Lipień
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
https://orcid.org/0000-0002-7096-3406 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

A Polish nurse during SARS-CoV-2 pandemic – various aspects of following a nursing profession

A nurse as well as a midwife belong to independent professions which inherently involve performing numerous tasks and functions in various areas and in various positions, which simultaneously requires from these professions respecting the rules of law. In health-threatening conditions, for example during a pandemic, especially when all social groups are exposed to danger and when danger arises unexpectedly, nurses become an im­portant link in the process of providing health security to everybody who needs it. In such situations nurses are obliged to perform their professional duties as well as possible and, at the same time, they have to tackle numerous family responsibilities. No matter if they take direct care of patients infected with SARS-CoV-2 virus or those possibly suffering from COVID-19, work as university lecturers teaching prospective nurses or hold mana­gerial positions, they always face professional difficulties and dilemmas or even real dangers. Although the challenges which nurses face during the pandemic tend to change week by week, nurses, with time, learn to respond to them for the sake of other people’s welfare.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2011 Nr 174 poz. 1039
 2. Karkowska D.: Prawo medyczne dla pielęgniarek. Wolters Kluwer, Warszawa 2020
 3. Glińska J., Lewandowska M.: Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych. Problemy Pielęgniarstwa 2007, 15 (4): 249-253
 4. Bartnik A., Szeląg E., Kopański Z., Brukwicka I., Wojciechowska M. Profesjonalizacja pielęgniarstwa polskiego. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue, 2012, 1, 3–6.
 5. Gugała B., Iwanicka-Maciura A., Mryczko E.: Oczekiwania rodzin pacjentów przewlekle chorych w zakresie opieki pielęgniarskiej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, 18 (3): 225-228
 6. Siwek M., Nowak-Starz G.: Współczesny wizerunek pielęgniarstwa w opinii społeczeństwa. Pielęgniarstwo Polskie 2017, 65 (3): 487-494
 7. Wysocka M.: Społeczna odpowiedzialność organizacji ochrony zdrowia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2012, 13 (5): 303-316
 8. Smoleń E., Ksykiewicz-Dorota A.: Profesjonalizm pielęgniarek jako element oceny satysfakcji rodziców/opiekunów dzieci z opieki pielęgniarskiej. Medycyna Pracy. 2015, 66 (4): 549-556
 9. Schmidt BJ, McArthur E: Professional nursing values: A concept analysis. Nurs Forum 2018 53(1): 69-75.
 10. Marcinowicz L., Shpakou A.,  Piatrou S., Fejfer-Wirbal E., Dudzik A., Kalinowska P., Palubinskaya S., Wojnar D. Behavioural categories of professionalism of nurses in Poland and Belarus: A comparative survey. J Clin Nurs 2020 29 (9-10): 1635-1642.
 11. Binkowska-Bury M., Więch P., Bazaliński D., Marć M., Bartosiewicz A., Januszewicz P.: Nurse prescribing in Poland: opinions expressed by primary care doctors, nurses, and patients. Medicine (Baltimore) 2016, 95(33): e4506.
 12. Uchmanowicz I., Manulik S., Lomper K., Rozensztrauch A., Zborowska A., Kolasińska J., Rosińczuk J.:  Life satisfaction, job satisfaction, life orientation and occupational burnout among nurses and midwives in medical institutions in Poland: A cross-sectional study. BMJ Open 2019, 28 (1):e024296.
 13. Waksmańska W., Łukasik R., Gawlik K., Makowska-Songin J.: Oczekiwania rodzin pacjentów a postawy personelu medycznego – analiza na przykładzie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Problemy Pielęgniarstwa 2012, 20 (1): 70
 14. Kołodziejczyk J., Freund B: Konceptualizacja wartości profesjonalizmu zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013, 23 (3): 353–360
 15. https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/
 16. http://wczepkurodzona.pl/
 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego Dz.U. 2019 poz. 1573
 18. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego Dz.U. 2020 poz. 581
 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz.U. 2020 poz. 885
 20. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, s. 149 - 154

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

A Polish nurse during SARS-CoV-2 pandemic – various aspects of following a nursing profession

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4179-6730

Agnieszka Gniadek
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
https://orcid.org/0000-0003-4179-6730 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

https://orcid.org/0000-0002-1726-5211

Weronika Nawara
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-1726-5211 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

https://orcid.org/0000-0002-0262-2204

Marlena Padykuła
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
https://orcid.org/0000-0002-0262-2204 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

https://orcid.org/0000-0002-7096-3406

Iwona Malinowska-Lipień
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
https://orcid.org/0000-0002-7096-3406 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

Publikacja: 14.10.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Gniadek (Autor) - 25%
Weronika Nawara (Autor) - 25%
Marlena Padykuła (Autor) - 25%
Iwona Malinowska-Lipień (Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 45

Liczba pobrań: 47