FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie?

Data publikacji: 30.07.2015

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 17 - 26

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.15.002.4115

Autorzy

,
Iwona Kowalska
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
,
Anna Mokrzycka
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland
Wszystkie publikacje autora →
Michał Zabdyr-Jamróz
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3203-7954 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Health policy in political parties in Poland.

Public debate concerning Poles health, accessibility to health care services, long time waiting lists for the most emerging medical services , namely  ontological treatment, as well as many other fundamental health cares system  question, due to the hot period of political elections, became much more visible in last months. Politicians have to tackle such issues  under  Polish citizens  pressure however this particular group influence seams to be underestimated. The complexity of problems, differentiated and multiplicity of health needs, accompanied with very intensive development of medical sciences and technologies on one hand and the economical rationalization on second hand constitute the unavoidable conditions  in the sphere of choices that can not be disregarded. This difficult and politically risky process, strongly dependent on interrelations between different interests groups – with the political parties amongst them – starts at the stage of political programs creation. The article goal is to describe and evaluate particular political parties programs in this sphere, aiming at the possible future scenario concerning dimensions of health policy and public health  in Poland. The paper constitutes an attempt of comparative analysis in the sphere described above, showing the frames of national.

Bibliografia

Piśmiennictwo

Głowacka M.D., Zdanowska J., Zdrowie Publiczne Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Włodarczyk C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Kowalska I., Mokrzycka A., Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego Polsce, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2012; 1: 31–44.

Tulchinsky T.H., Varavikowa E.A., The New public health, Academic Press, New York 2000.

Wysocki M.J., Miller M., Nowe Zdrowie Publiczne perspektywie ostatnich 30 lat, w: Nosko J., Zdrowie publiczne zmieniającej się Europie i w Polsce, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2004: 142–152.

Golinowska S., Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A., Fyderek Ł., Sowa A. (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności zdrowiu, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007.

Abel-Smith B., Figueras J., Holland W., McKee M., Mossialos E., Choices in Health Policy. An Agenda for the European Union, Dartmouth Publishing Co Ltd, Dartmouth 1995.

Banaś I., Polityka zdrowia publicznego Polsce kontekście priorytetów zdrowotnych deklarowanych dokumentach Euro WHO (2014) – maszynopis.

Włodarczyk C., Proces reformowania systemów opieki zdrowotnej. Analiza doświadczeń, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Cezary%20Wlodarczyk.pdf; dostęp: 20.05. 2014.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, s. 17 - 26

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Health policy in political parties in Poland

Autorzy

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland

https://orcid.org/0000-0002-3203-7954

Michał Zabdyr-Jamróz
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3203-7954 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków

Publikacja: 30.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Iwona Kowalska (Autor) - 33%
Anna Mokrzycka (Autor) - 33%
Michał Zabdyr-Jamróz (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2328

Liczba pobrań: 2934