FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji wspartego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – model mieszany

Data publikacji: 2021

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 298 - 309

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.033.14277

Autorzy

,
Małgorzata Gałązka-Sobotka
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-3889-3719 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Iwona Kowalska-Bobko
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3728-2323 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Mixed functional model HB-HTA with the coordinating role of the Regional Center for Investments supported by the Polish National Fund and Agency for Health Technology Assessment and Tariff System

The implementation of the strategic model for hospital health technology assessment in Poland requires the involvement of many stakeholders. HB-HTA fundamentally concerns hospitals and how they rationalize decision making in implementing innovative medical technologies. However, the need to obtain public funding after verifying the effectiveness of a given medical technology or to keep up with the evolving HB-HTA method­ology naturally requires the involvement of both the payer (NFZ) and the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System in activities connected with the implementation and development of HB-HTA. An important aspect of the coordination of activities in relation to hospital HTA is also the support given to hospitals by regional authorities – competent health departments in voivodeship offices – by assessing HB-HTA reports prepared by the hospitals and indicating regional competitive potential of a given medical technology. This creates a hybrid/mixed system of insti­tutional support for innovative medical technologies implemented in hospitals.

This institutional plurality within HB-HTA is a clear asset, strengthening the hospital’s planned undertaking substantively and financially, especially when the assistance mechanisms undertaken are flexible, soft in nature, and allow hospital units to shape effective HB-HTA activities.

Bibliografia

1. Włodarczyk C., Koprowska I., Wykorzystanie programu policy maker w polityce zdrowotnej. Niektóre aspekty wdrażania reformy opieki zdrowotnej w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej” 2000: 2: 63–87.
2. Reich M.R., Cooper D.M., PolicyMaker: Computer-Assisted Political Analysis. Software and Manual, PoliMap, Brookline MA 1996.
3. Kokko S., Hava S., Ortun V., Leppo K., The Role of State in Health Reform, w: Critical Challenges for Health Care Reform in Europe, red. R. Saltman, J. Figuereas, C. Sakellaried, Open University Press, Philadelphia 1998.
4. Kowalska-Bobko I., Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
5. Kowalska-Bobko I., Frączkiewicz-Wronka A., Identyfikacja mechanizmów koordynacji interwencji publicznej w ochronie zdrowia stosowanych w ramach sektorowej polityki spójności w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 2018; t. 16, 3, cz. 2: 139–154.
6. Holecki T., Kowalska-Bobko I., Fraczkiewicz-Wronka A., Wegrzyn M., Realization of the EU’s Cohesion Policy in Health Care in the Visegrad Group Countries in the Perspective 2014–2020, „Frontiers in Public Health” 2020; t. 8, 1–6, https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00133. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00133.
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). 
8. Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 ze zm.).
9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.).
10. Regulamin Organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. (Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 67/2019/GPF).
11. Zarządzenie Nr 15/2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 42/2018 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, s. 298 - 309

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Mixed functional model HB-HTA with the coordinating role of the Regional Center for Investments supported by the Polish National Fund and Agency for Health Technology Assessment and Tariff System

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3889-3719

Małgorzata Gałązka-Sobotka
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-3889-3719 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-3728-2323

Iwona Kowalska-Bobko
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-3728-2323 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Gałązka-Sobotka (Autor) - 50%
Iwona Kowalska-Bobko (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 33

Liczba pobrań: 27