FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Data publikacji: 2023

Tom 18, Numer 4

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, s. 279 - 286

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.031.14275

Autorzy

Justyna Gruczek, Tomasz Macioch, Marta Słomka, Anna Zawada Orcid

Abstrakt

The functional model of the Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) with the coordinating role of the Agency of the Health Technology Assessment and Tariff Systems

The article presents the functional model of the HB-HTA (Hospital-Based Health Technology Assessment) project implementation with coordinating role of the Agency of the Health Technology Assessment and Tariff Systems.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, s. 279 - 286

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
The functional model of the Hospital-Based Health Technology Assessment (HB-HTA) with the coordinating role of the Agency of the Health Technology Assessment and Tariff Systems

Autorzy

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa

Orcid https://orcid.org/0000-0002-3555-4877

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Publikacja: 2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Justyna Gruczek ( Autor) - 25%
Tomasz Macioch ( Autor) - 25%
Marta Słomka ( Autor) - 25%
Anna Zawada ( Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 1