FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Coordination and integration in health care. The concepts for the next reform – part I

Data publikacji: 20.12.2017

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 207 - 218

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.027.7807

Autorzy

Przemysław Szetela
Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The concept of coordinated and related integrated health care is playing an increasingly important role in modern health care systems. Societies’ changing health profile, particularly in developed countries, together with the growing complexity of the health care process necessitates searching for, and implementing, solutions to increase the effectiveness and efficiency of the existing systems. This is particularly necessary when there are no opportunities for a rapid and substantial increase in funding. The substance of the planned and implemented changes is the transition from episodic, fragmented, and dispersed treatment of diseases towards the provision of coordinated health care – with a varied degree of integration – which would ensure that patients receive comprehensive and continuous treatment ensured by cooperation between the health care, social care and education sectors. Achieving solution to the above challenges is included in the concept of coordinated and integrated health care, some elements of which are being implemented in the Polish system of health care.
The purpose of this paper is to present the essential aspects of the philosophy of coordinated health care and the often related concept of integration in the health care system. The starting point for this consideration of the concept of coordinated health care is its origin and its development to date. The paper also focusses on the attempts made to implement the concept in the Polish health care system and on the currently formulated proposals concerning this matter.
 

Przygotowanie do wydania elektronicznego publikacji - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 780/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

1. Michalak J., Rybarczyk-Szwajkowska A., Dzieje koordynowanej opieki zdrowotnej regionie łódzkim mieście Łodzi – studium przypadku, “Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna” 2015; XVI: 127–151.

2. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, Integrated Care Models: An Overview, Copenhagen 2016.

3. Getzen E.T., Ekonomika zdrowia. Teoria praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2004.

4. Kowalska K., Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia polskie międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

5. Kozierkiewicz A., Konsolidacja integracja opieki zdrowotnej, Unia Europejska, Warszawa 2011.

6. Kowalska K., Kalbarczyk W.P., Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia międzynarodowe, propozycje dla Polski, Sprawne Państwo Program EY, Warszawa 2013.

7. Rudawska I., Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

8. Czakon W., Sieci zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer business, Katowice 2012.

9. PTKOZ  Polskie Towarzystwo Koordynowanej Opieki Zdrowotnej 2017, Definicja KOZ, http://ptkoz.org/ (accessed: 
31.03.2017).

10. Glied S., Managed Care, in: Culyer A.J.; Newhouse, J.P. (eds.), Handbook of Health Economics, vol. 1A, vol. 1B, Elsevier, Amsterdam 2000.

11. Zawalski W., Opieka koordynowana, czyli produkt szyty na miarę, “Menedżer Zdrowia” 2016; 8: 46–50.

12. Hermanowski T., Rutkowski J., Zintegrowana opieka zdrowotna. Zarys problematyki, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja Zarządzanie” 2015; 83: 225–233.

13. McDonald K.M., Sundaram V., Bravata D.M. et al., Closing the Quality Gap: Critical Analysis of Quality Improvement Strategies. Vol. 7: Care Coordination, “Technical Reviews” 2007; 9: 1–210.

14. Hofmarcher M., Oxley H., Rusticelli E., Improved health system performance through better care coordination, “OECD Health Working Papers” 2007; 30: 1–86.

15. Rudawska I., Zintegrowana opieka zdrowotna – poszukiwaniu poprawy efektywności, “Problemy Zarządzania” 2011; 3 (33): 140–152.

16. Tymowska K., Kontrakt jako instrument tworzenia relacji między nabywcą dostawcą świadczeń zdrowotnych, “Antidotum – Zarządzanie Opiece Zdrowotnej” 1993; 2: 84–90.

17. Costs K.N., Productivity and financial outcomes of managed care, in: Saltman R.B., Otter C. Von, Implementing Planned Markets in Health Care, Open University Press, Buckingham–Philadelphia 1995.

18. Mays N., Wyke S., Malbon G., Goodwin N., The Purchasing of Health Care by Primary Care Organizations. An Evaluation and Guide to Future Policy, Open University Press, Buckingham 2001.

19. Kongstvedt P.R., Essentials of Managed Health Care, Jones & Bartlett Publishers Inc., USA, Burlington, Massachusetts 2003.

20. Zapaśnik A., Skłucki J., Tumasz J., Szynkiewicz P., Jędrzejczyk T., Popowski P., Koncepcja koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2016.

21. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

22. Uijen A.A., Schers H.J., Schellevis F.G., Van den Bosch W.J., How unique is continuity of care? review of continuity and related concepts, “Family Practice” 2012; 29 (3): 264–271.

23. Devers K.J., Shortell S.M., Gillies R.R., Anderson D.A., Mitchell J.B., Erickson K.L., Implementing organized delivery systems: an integration scorecard, “Health Care Manage Review” 1994; 3: 7–20.

24. Stranberg-Larsen, M., Krasnik A., Measurement of integrated healthcare delivery: systematic review of methods and future, “International Journal of Integrated Care” 2009; 9: 1–10.

25. Van Raak A., Integrated Care in Europe: Description and Comparison of Integrated Care in Six EU Countries, Elsevier Gezondheidszorg, Netherlands, Amsterdam 2003.

26. Kodner D., Spreeuwenberg C., Integrated care: meaning, logic, applications, and implications – discussion paper, “International Journal of Integrated Care” 2002; 2 (4), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1480401/ (accessed: 31.03.2017).

27. Wan T.T., Lin B.Y., Ma A., Integration mechanisms and hospital efficiency in integrated health care delivery systems, “Journal of Medical Systems” 2002; 26 (2): 127–143.

28. Gröne O., Garcia M., Integrated care, position paper of the WHO European office for integrated health care services, “International Journal of Integrated Care” 2011; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16896400 (accessed: 31.03.2017).

29. Lega F., Organisational Design for Health Integrated Delivery Systems: Theory and Practise, “Health Policy” 2007; 81 (2–3): 259–260.

30. Saltman R., Busse R., Figueras J., Decentralization in Health Care: Strategies and Outcomes, McGraw-Hill Education, London 2006.

31. Włodarczyk C., Poździoch S. , Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

32. Leichsenring K., Developing integrated health and social care services for older persons in Europe, “International Journal of Integrated Care” 2004; 4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1393267/ (accessed: 31.03.2017).

33. Alderwick H., Ham Ch., Buck D., Population Health Systems. Going beyond Integrated Care, The King’s Fund, London 2015.

34. Selden S.C., Sowa J.E., Sandfort J., The Impact of Nonprofit Collaboration in Early Child Care and Education on Management and Program Outcomes, “Public Administration Review” 2006: 3 (66): 412–425.

35. Ellis R., Van de Ven W.P.M.M., Risk Adjustment in Competitive Health Plan Markets, w: Culyer A.J., Newhouse J.P., Handbook of Health Economics, Elsevier, Amsterdam 2000.

36. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, Innovative Care for Chronic Conditions: Building Blocks for Actions, Genewa 2002.

37. Bodenheimer T., Coordinating care – perilous journey through the health care system, “The New England Journal of Medicine” 2008; 10 (358): 1064–1071.

38. Kornai J., Eggleston K., Welfare, Choice and Solidarity in Transition. Reforming the Health Sector in Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, s. 207 - 218

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Coordination and integration in health care. The concepts for the next reform – part I

Autorzy

Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Publikacja: 20.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Przemysław Szetela (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1365

Liczba pobrań: 1257