FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Tom 22, Numer 4

Kultura a wyzwania zrównoważonego rozwoju cz. 2

2021 Następne

Data wydania: 02.2022

Opis
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej, a także Instytutu Kultury.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru