FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2017 Następne

Data wydania: 19.12.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Ewa Kocój

Zastępca redaktora naczelnego Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Sekretarz redakcji Alicja Kędziora

Redakcja zeszytu Bożena Gierat-Bieroń, Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz