FAQ

Zarządzanie w Kulturze

2017 Następne

Data wydania: 08.09.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Ewa Kocój

Zastępca redaktora naczelnego Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Sekretarz redakcji Alicja Kędziora

Redaktorzy tomu Alicja Kędziora, Zbigniew Handzel, Ewa Kocój

Zawartość numeru

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, dziedzictwo kulturowe w społecznościach lokalnych

Dobrosława Wiktor-Mach

Zarządzanie w Kulturze, Tom 18, Numer 2, 2017, s. 95 - 112

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.17.007.7099
Czytaj więcej Następne

Varia: artykuły recenzyjne, polemiki, sprawozdania, doniesienia

Barbara Cyrek

Zarządzanie w Kulturze, Tom 18, Numer 2, 2017, s. 269 - 271

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.17.016.7108
Czytaj więcej Następne