FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

Kontakt z redakcją

„Zarządzanie Publiczne”
Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
30-048 Kraków, ul. Łojasiewicza 4