FAQ

Wielogłos

Kontakt z Redakcją

Dane kontaktowe

Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ

Adres redakcji:       

Wydział Polonistyki UJ,
31-007 Kraków
ul. Gołębia 16, pok. 48

e-mail: wieloglos.redakcja@uj.edu.pl