FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

Redakcja Terminusa

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Historii Literatury Staropolskiej 
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków

Zgłaszanie artykułów

Artykuły, edycje i recenzje prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:

Wojciech Ryczek (sekretarz redakcji)
 
Grażyna Urban-Godziek (redaktor naczelny)
grazyna.urban-godziek@uj.edu.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków