FAQ

Studia Religiologica

Kontakt

Dane kontaktowe

Redakcja “Studia Religiologica”

Instytut Religioznawstwa UJ 
ul. Grodzka 52 31-044 Kraków
https://religioznawstwo.uj.edu.pl/
studia.religiologica@uj.edu.pl

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
ejournals@wuj.pl