FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Slavic languages in contact, 7 :Turkish , Ǵ > Serbian, Croatian Ć, Đ

Data publikacji: 10.02.2021

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 1, s. 1 - 5

https://doi.org/10.4467/20834624SL.21.001.13278

Autorzy

Marek Stachowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0667-8862 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The fact that Turkish palatalized consonants and ǵ are rendered ć and ‹đ› = ʒ́, respectively, in Croatian and Serbian was not discussed in detail thus far. This author is trying to settle the source(s), the mechanism, the time and the place of the change.

Bibliografia

Başdaş C. 1999. Anadolu ve Kosova Türk ağızlarında g > c, k > ç değişmeleri. – Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten 47: 1–8.
Blau O. 1868. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Leipzig: F. A. Brockhaus.
Čaušević E. 2014. The Turkish language in Ottoman Bosnia. İstanbul: The Isis Press.
Doğan T. 2013. Oğuzca ağızlarında k/g > ç/c değişmesi. – Turkish Studies 8/9: 1171–1181.
İgci A. 2010: Kosova ağızlarındaki birkaç Türkçe tabakası. – BAL-TAM (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi) Türklük Bilgisi 13: 73–77.
Miklosich F. 1884. Die türkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen (Griechisch, Albanisch, Rumunisch, Bulgarisch Serbisch, Kleinrussisch, Grossrussisch, Polnisch). [vol. 2]. Wien: F. Tempsky.
Škaljić A. 1966. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost.
Stachowski S. 1967. Studia nad chronologią turcyzmów w języku serbsko-chorwackim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stachowski S. 1973. Fonetyka zapożyczeń osmańsko-tureckich w języku serbsko-chorwackim. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Ossolineum.
Stachowski S. 1998. Zum Wortschatz der türkischen Mundarten Mazedoniens. – Stachowski M. (ed.). Languages and culture of Turkic peoples. [= Studia Turcologica Cracoviensia 5]. Kraków: Księgarnia Akademicka: 255–262.

Informacje

Informacje: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, s. 1 - 5

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Slavic languages in contact, 7 :Turkish , Ǵ > Serbian, Croatian Ć, Đ

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0667-8862

Marek Stachowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0667-8862 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 10.02.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marek Stachowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 932

Liczba pobrań: 1385