FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt z Redakcją

Adres Redakcji

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
c/o Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków