FAQ

Studia Historica Gedanensia

Kontakt z Redakcją

Adres redakcji

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 55,
80-952 Gdańsk, Polska
e-mail: shg@ug.edu.pl 

Właściciel/Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot