FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Kontakt

Adres Redakcji

„Studia Historiae Scientiarum”

Komisja Historii Nauki PAU

ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

www: https://ojs.ejournals.eu/SHS/

Adres Wydawcy

Polska Akademia Umiejętności

ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

wydawnictwo@pau.krakow.pl 

www.pau.krakow.pl