FAQ

Studia Historiae Scientiarum

Wykaz źródeł

Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu (lista stopniowo się rozszerza): Scopus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Open Ukrainian Citation   (to baza cytowań, która pochodzi od wszystkich wydawców korzystających z usługi Cited-by Crossref i wspierających Inicjatywę na rzecz Otwartych Cytowań); MIAR; ERIHPLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciencess; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Google Scholar; Index Copernicus Journal Master List; Proquest; Responsible Journals; BASE Bielefeld Academic Search Engine; EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek; ROAD: the Directory of Open Access Scholarly Resources; WorldCat; Ulrich’s Periodicals Directory; EBSCO - Historical Abstracts; EBSCO Discovery Service; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); BazHum; Polska Bibliografia Naukowa; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); ARIANTA Polish Scientific and Professional Electronic Journals; INFONA – Portal Komunikacji Naukowej; Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa; Biblioteka Nauki; MostWiedzy; Polona; Academica.

Czasopismo jest katalogowane i dostępne elektronicznie w bibliotekach uniwersyteckich na całym
świecie – zob. np.: Harvard University, Stanford University, Princeton University, Columbia University and Chicago University (USA); Oxford University, University College London, and Manchester University (Great Britain); Université de Strasbourg and Université Paris Sud (Paris 11) (France); Universiteit Leiden and Erasmus Universiteit Rotterdam (The Netherlands); Universität Regensburg and Humboldt-Universität zu Berlin (Germany); Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, and Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Poland).

Czasopismo jest także dostępne elektronicznie przez: DeepDyve; Isis CB Explore; Semantic Scholar; SciLit.