FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Zespół redakcyjny

Skład Zespołu redakcyjnego

Krzysztof Kowalczyk – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński – redaktor naczelny, Polska
 
Małgorzata Duras – Archiwum Państwowe w Szczecinie – zastępca redaktora naczelnego, Polska
 
Kamil Biały – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński – sekretarz redakcji, Polska
 
Radosław Pawlik – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Polska
 
Magdalena Szmorąg-Nerć – Archiwum Państwowe w Szczecinie – redaktor językowy, Polska
 
Kacper Pencarski – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 
Janina Kosman – Archiwum Państwowe w Szczecinie, Polska