FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Rada naukowa

Czonkowie Rady Naukowej

Paweł Gut, AP Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 
Ella Kok-Majewska, Regionaal Archief Rivierenland, Tiel, Holandia
 
Wojciech Krawczuk, Archiwum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 
Stefan Lehr, Universität Oldenburg, Niemcy
 
Martin Schoebel, Landesarchiv Greifswald, Niemcy
 
Stefan Sienell, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, Austria
 
Tomasz Sikorski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 
Maciej Szukała, AP Szczecin, Polska
 
Krzysztof Stryjkowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 
Robert Traba, Instytut Nauk Politycznych PAN, Polska
 
Marek Ďurčanskẏ, Univerzita Karlova, Czechy
 
Falko Neininger, Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Niemcy