FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

„Arystokrata zamknięty w Archiwum”. Archiwalna droga Alfreda Wielopolskiego

Data publikacji: 12.2023

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne, 2023, Tom 7, s. 107 - 136

https://doi.org/10.4467/25443739SSAH.23.002.19104

Autorzy

Piotr Siemiński
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
https://orcid.org/0000-0001-8359-1333 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł dotyczy Alfreda Wielopolskiego i jego archiwalnego epizodu w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie, który przypada na lata 1952-1962. Do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego został „zesłany” po tym, jak zakazano mu dalszej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. W okresie 10-letniej pracy w WAP silnie zaangażował się w rozwój placówki. Dzięki podejmowanym przez archiwistów inicjatywom, placówka szybko przerodziła się w centrum życia humanistycznego i naukowego.

An Aristocrat Locked in the Archives”. The Archival Journey of Alfred Wielopolski

The paper is concerned with Alfred Wielopolski and his archival episode in Voivodeship State Archives in Szczecin which took place in the years 1952-1962. He was „exiled” to the Voivodeship State Archives in Szczecin after he was banned from further work as an academic teacher. During the 10 years of his work at WAP, he was strongly involved in the development of the institution. Thanks to the initiatives undertaken by archivists, the institution quickly turned into a center of humanistic and scholarly life.

Bibliografia

Babiński L., Rozwój szczecińskiego ośrodka naukowego, „Szczecin. Miesięcznik Pomorza Zachodniego, 1960, nr 10.

Chmielewski Z., Henryk Lesiński. Naprawdęwolny wśród studentów, [w:] Szczecin  stulecia, Szczecin 2000.

Chojnacka K., Lachnitt W., OkońI., Wielopolski A., PrzeszłośćPomorza Zachodniego Przemawia…, Szczecin 1952.

Eisler J., Poznański Czerwiec’56 powstanie, protest, bunt?, [w:] Poznańskie Czerwiec 1956. Uwarunkowania Przebieg Konsekwencje, Poznań2007.

Gaziński R., Profesor Henryk Lesiński jako historyk, „Przegląd Zachodniopomorski”1995, nr 10.

Grzelczak P., Poznański Czerwiec 1956.Walka o pamięćw latach 1956–1989, Poznań2016.

Kosiorowski Z., Mój ocean prawdziwy – zbiór reportaży, Szczecin 1985.

Kozłowski K., W 80 rocznicęurodzin Profesora Alfreda Wielopolskiego, „Szczeciński Informator Archiwalny”(Rocznik poświęcony prof. dr Alfredowi Wielopolskiemu w Jego 80 urodziny), 1985.

Lipska L., Szoplińska E., Udziałbiblioteki uczelnianej w rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim w latach 19462001, [w:] Ekonomia w Szczecinie; jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (19462001): Zjazd Absolwentów Ekonomii (Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Handlowej), pod red. J. Hozera, S. Flejterskiego, Szczecin 2001.

Makowski E., Poznański czerwiec 1956 pierwszy bunt społeczeństwa PRL, Poznań2006.

Mundusarchii mundur memoriae. Archiwum Państwowe w Szczecinie 19452005, pod red. M. Frankiel, Szczecin 2007.

Nowicki R., DziałalnośćAleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecz- nych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 19451947, Poznań2006.

Sobór-Świderska A., Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009.

Stępiński W., W kwestii ideologii i martyrologii w tradycji regionalnej i edukacji społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim (19451970/75), „Edukacja Humanistyczna”1999, nr 1.

Turek-Kwiatkowska L., Kozłowski K., Profesor Henryk Lesiński jako archiwista i organizator życia naukowego oraz kulturalnego w środowisku szczeciński, „Przegląd Zachodniopomorski”1995, nr 10.

Wielopolska M.S., Biblioteka główna, [w:] Politechnika Szczecińska w latach 19461971, red. S. Prowans, Warszawa 1974.

Wielopolski A., Akta bankowe o wartości stałej, Archeion”1958, nr 29. Wielopolski A., Bydgoszcz nowe zadania i widoki rozwoju, Bydgoszcz 1945. Wielopolski A., Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 18001918, Szczecin, 1959.

Wielopolski A., L’émigration polonaise en Amérique du Sud, l’Oeuvre de Saint- Paul, 1931.

Wielopolski A., O przyczynach gospodarczej bierności Odry w przeszłości, „Rocznik Akademii Handlowej”, 1949.

Wielopolski A., Polsko-pomorskie spory graniczne w latach 15351555, „Przegląd Zachodni”1954, nr 5/6.

Wielopolski A., Sukiennictwo na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku, „Rocznik do dziejów społecznych i gospodarczych”1995, nr 17.

Wielopolski A., Zagadnienia siłwytwórczych i rozwoju stosunków społecznych w rolnictwie Pomorza Zachodniego w pierwszej połowie XIX w., „Kwartalnik Historyczny”1954, nr 4.

Informacje

Informacje: Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne, 2023, s. 107 - 136

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

„An Aristocrat Locked in the Archives”. The Archival Journey of Alfred Wielopolski

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8359-1333

Piotr Siemiński
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
https://orcid.org/0000-0001-8359-1333 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Piotr Siemiński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 69

Liczba pobrań: 62