FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Opis

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” (SSAH) to czasopismo naukowe (rocznik) Archiwum Państwowego w Szczecinie ukazujące się od 2017 r. Tytuł ten zastąpił wydawany w latach 1985-2016 „Szczeciński Informator Archiwalny” stanowiąc jego kontynuacje w  poszerzonej formule.  

Wewnętrznie czasopismo podzielone jest na działy: „Studia i materiały”, „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej”, „Wspomnienia”, „Kronika naukowa Archiwum Państwowego w Szczecinie”, „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie”. 

SSAH ukazują się pod koniec każdego roku kalendarzowego. Pierwotną wersją rocznika jest jego forma papierowa, wersja elektroniczna czasopisma jest publikowana online w otwartym dostępie.

ISSN: 2544-3739

Punkty MNiSW: 5

Redakcja

Redaktor naczelny:

Krzysztof Kowalczyk

Zastępca redaktora naczelnego:

Małgorzata Duras

Sekretarz redakcji:

Kamil Biały

Dodatkowi redaktorzy:

Radosław Pawlik,

Kacper Pencarski,

Janina Kosman

Redaktor językowy:

Magdalena Szmorąg-Nerć

Afiliacja

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 7

Data wydania: 12.2023

Zawartość numeru