FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

Kontakt z Redakcją

Dane kontaktowe

Adres Redakcji:

Instytut Judaistyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków
 
e-mail: instytut.judaistyki@uj.edu.pl 

Redaktorzy:

dr hab. Maciej Tomal prof. UJ – Redaktor naczelny – e-mail: maciej.tomal@uj.edu.pl
 
dr Anna Jakimyszyn-Gadocha – Sekretarz Redakcji – e-mail: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl