FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 21 (2021) Następne

Data wydania: 19.11.2021

Opis

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers en 2021 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w roku 2021 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Barbara Markowska

Zastępca redaktora naczelnego Jakub Kornhauser Orcid

Sekretarz redakcji Karolina Czerska, Agnieszka Kocik, Tomasz Krupa

Zawartość numeru