FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Call for papers

Nabór artykułów do numerów 2026/1 i 2026/2

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2026/1 i 2026/2.

W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.