FAQ

Rocznik Przemyski Historia

Krótkie trwanie zapomnianego Prywatnego Gimnazjum Realnego w Skałacie (1911–1914)

Data publikacji: 12.2023

Rocznik Przemyski. Historia, 2023, 1 (29) 2023, s. 35 - 45

https://doi.org/10.4467/24497347RPH.23.003.18909

Autorzy

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The private secondary school (Realgymnasium) in Skalat operated from 1911 to 1914, and had good financial backing and support from the local community. It filled an educational gap in a district that was poorly connected to other cities. In the gymnasium Jewish students dominated quantitatively over Roman Catholics and a small group of Greek Catholics. The collection of teaching resources was systematically increased and a number of educational activities were undertaken, a school orchestra was formed, a program of excursions was developed, and a scout troop was supported. The school’s existence was brought to an end by World War I and the difficult post-war situation. It exemplified the emancipation aspirations of students coming from a provincial town, especially of Jewish origin.

Bibliografia

Źródła archiwalne:

Centralne Państwowe Archiwum Ukrainy we Lwowie, fond 178: Rada Szkolna Krajowa, opis 3: szkoły średnie, sprawa 962.

Źródła drukowane:

Dziennik Urzędowy c.k. Rady Szkolnej Krajowej w Galicyi. Rocznik 1910, Lwów 1910.

M. Janelli, K. Missona, Zbiór ustaw i rozporządzeń odnoszących się do szkół średnich w Galicji, t. 1: Szkoła, z. 1, Lwów 1914.

H. Kopia, Kalendarzyk profesorki Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na rok 1916, Lwów 1916.

S.K. Kruczkowski, Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów  austriackich w czasie od roku 1773 do 1918, Lwów 1935.

J. Opacki, Przewodnik po powiecie skałackim, Skałat 1938.

Plan nauki dla gimnazjów galicyjskich, Lwów 1909.

Podręcznik Statystyki Galicji, t. 9, cz. 1, Lwów 1910.

Sprawozdanie dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Realnego z prawem publiczności w Skałacie za rok szkolny 1912/1913, Skałat 1913.

Sprawozdanie dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Realnego z prawem publiczności w Skałacie za rok 1913/1914, Skałat 1914.

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1912, Lwów 1912.

M. Wojkowski, Historya założenia prywatnego gimnazjum realnego w Skałacie, w: Sprawozdanie dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Realnego z prawem publiczności w Skałacie za rok szkolny 1912/1913, Skałat 1913.

Wspomnienia:

W. Barczyk, A. Gołębiowski, E. Łańcucki, E. Pietrzyszyn, J. Stopa, W. Wyrozumski, Skałat – czas pokoju i wojny. Wspomnień księga druga, Warszawa 2003.

Opracowania:

M. Gałęzowski, Juliusz Kanarek (1901–1968), https://sztetl.org.pl/en/biographies/194204-kanarek--juliusz [dostęp: 20.06.2023].

T. Gąsowski, From Austeria to the Manor. Jewish Landowners in Autonomous Galicia, „Polin” 1999, vol. 12, s. 120–136, https://doi.org/10.3828/liverpool/9781874774594.003.0009.

I. Kozimala, Harcerstwo szkoła społeczeństwo w południowo-wschodniej Polsce w latach 19111939, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, vol. 19, nr 2, s. 145–170.

Stanisław Brueckner (1900–1939), http://www.cantoria.home.pl/nauczyciele/index.php?item=1&n=brueckner_stanislaw [dostęp: 20.06.2023].

M. Stinia, Gimnazjum klasyczne czy realne? Dylematy średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867–1914, w: Galicja. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. M. Baczkowski, T. Kargol, Kraków 2017, s. 53–66.

M. Stinia, Pomiędzy kortami tenisowymi a szkolnym podwórkiem. Z problematyki wychowania fizycznego w prywatnych gimnazjach Galicji czasów autonomii, w: Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, red. D. Dudek, Kraków 2009, s. 311–323.

M. Stinia, Rola i znaczenie średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867–1914, w: Historia wychowania. Misja i edukacja. Galicja i jej dziedzictwo, t. 20, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 115–131.

M. Stinia, Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 133–144.

M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej, Warszawa 1995.

A. Wątor, Władysław Antoni Baldini (18741941), w: Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939–1955. Słownik biograficzny, t. 1, red. W.J. Muszyński, J. Mysiakowska-Muszyńska, Warszawa 2010, s. 61–62.

Informacje

Informacje: Rocznik Przemyski. Historia, 2023, s. 35 - 45

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The short life of the forgotten Private Realgymnasium in Skalat (1911–1914)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2921-3758

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC-BY-NC-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maria Stinia (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 119

Liczba pobrań: 144