FAQ

Rocznik Przemyski Historia

Korespondencja Józefa Sebastiana Pelczara do Stanisława Tomkowicza z lat 1886–1916 ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Data publikacji: 12.2023

Rocznik Przemyski. Historia, 2023, 1 (29) 2023, s. 337 - 349

https://doi.org/10.4467/24497347RPH.23.016.18925

Autorzy

,
Barbara Bonar CHR
Polska Akademia Umiejętności (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0625-4477 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Marcin A. Klemenski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8529-4762 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Bishop Józef Sebastian Pelczar’s letters of 1886–1916 to Stanisław Tomkowicz from the collection of the Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow

In the Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow there are rich collections of correspondence of famous people, including those connected with Przemyśl. In this paper the authors analyze 12 letters of Bishop Józef Sebastian Pelczar to Stanisław Tomkowicz of the years 1886–1916. They concern various matters: from religious art to the maintenance works in the Przemyśl Cathedral to political matters. They are a valuable testimony to the extensive interests of the Przemyśl Bishop.

Bibliografia

Źródła archiwalne:

Archiwum Archidiecezjalne ob. łac. w Przemyślu, b. sygn., Tabela służbowa ks. Teofila Chciuka.

Źródła drukowane:

Elenchus Cleri Dioeceseos Rit. Lat. Premisliensis pro Anno Domini 1924, Premisliae 1924.

Księga Pamiątkowa Drugiego Kongresu Mariańskiego Polskiego i zarazem wiecu katolickich stowarzyszeń polskich odbytego w Przemyślu w dniach 26, 27, i 28 sierpnia 1911, Przemyśl 1912.

Listy biskupa Józefa Sebastiana Pelczara do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1898–1923, oprac. J. Wołczański, w: Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, Kraków 2005, s. 207–358.

Listy do osób duchownych, oprac. M. Kras, „Nasza Przeszłość” 1968, nr 29, s. 130–210.

Listy do osób świeckich, oprac. M. Kras, „Nasza Przeszłość” 1968, nr 29, s. 118–128.

J.S. Pelczar, Mój życiorys, w: Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, Kraków 2005, s. 25–204.

A. Preissner, Korespondencja Stanisława Tomkowicza. Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1957, nr 3, s. 347–382.

J. Wołczański, Korespondencja ks. dr. Jana Kwolka z ks. prof. Janem Fijałkiem za lata 1919–1936, „Rocznik Przemyski. Historia” 2021, t. 57, z. 1, s. 289–420.

Opracowania:

W. Bałus, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2: Matejko i Wyspiański, Kraków 2007, s. 71–110.

R. Bender, Polkowski Ignacy, w: PSB, t. 27, 1982, s. 322–324.

A. Bochnak, Mycielski Jerzy, w: PSB, t. 22, 1977, s. 332–335.

A. Gaczoł, Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, Poznań 2006, s. 268–270.

B.M. Gawęcka, Konserwacja katedry przemyskiej na przełomie XIX i XX wieku, „Icторія peлiгій в Укpаїнi, Нaуkoвий щopiчник” 2011, nr 2, s. 627–635.

K.M. Kasperkiewicz, Józef Sebastian Pelczar, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2008, kol. 159–160.

K.M. Kasperkiewicz, Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, w: Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, Kraków 2005, s. 393–402.

Katalog rękopisów. Sygnatury 1181–2148, oprac. Z. Jabłoński, A. Preissner, Wrocław–Warszawa– Kraków 1962.

J.N.D. Kelly, Encyklopedia papieży, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 438–441.

M. Kras, Rys biograficzny ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, „Nasza Przeszłość” 1968, nr 29, s. 16–19.

T. Łopatkiewicz, Tomkowicz Stanisław (1850–1933), w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 430–432.

W. Mleczko, Listy św. Józefa Sebastiana Pelczara w rzymskim archiwum zmartwychwstańców, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 2013, nr 19, s. 133–152.

M. Nowak, S. Stępień, Szeptycki Jan Kanty Remigiusz (1836–1912), w: PSB, t. 48, 2012, s. 236–237.

U. Perkowska, Działalność uniwersytecka ks. Józefa Sebastiana Pelczara w Krakowie, w: Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, Kraków 2005, s. 477–490.

M. Plezia, Morawski (Dzierżykraj-Morawski) Kazimierz, w: PSB, t. 21, 1976, s. 730–733.

„Przyjaciel Ludu1834–1849. W 180. rocznicę ukazania się pierwszego numeru, red. J.M. Halec, Leszno 2015.

T. Pudłocki, Rola biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w życiu kulturalnym Przemyśla, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2004, z. 131, s. 137–154.

M. Rożek, Stanisław Tomkowicz (1850–1933), w: Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, red. W. Bieńkowski, Kraków 1997, s. 191–197.

Rys biograficzny ks. bpa Józefa Sebastiana Pelczara, oprac. M. Kras, „Nasza Przeszłość” 29, 1968, s. 16–19.

L. Sobol, Zarys głównych kierunków działań Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej z lat 1888–1905, „Wiadomości Konserwatorskie” 2008, nr 24, s. 95–102.

F. Solarz, Gwardianie i ekonomowie klasztoru krakowskiego, w: Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, red. M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2020, s. 91–108.

J. Sydor, Towarzystwo Św. Wincentego à Paulo. Sto pięćdziesiąta rocznica założenia pierwszej Konferencji męskiej w Poznaniu, „Biuletyn Historii Wychowania” 2000, nr 11–12, s. 55–60.

T. Śliwa, Arcybiskupi i biskupi przemyscy. Słownik biograficzny, Przemyśl–Rzeszów 2021, s. 212–225.

T. Śliwa, Pelczar Józef Sebastian, w: PSB, t. 25, 1980, s. 547–550.

L. Tedesco, Roma 1911 e la disfida dei Cinquantenari, „Storicamente”2011, nr 7 (35), s. 1–35.

J. Wolańska, Towarzystwo Świętego Łukasza w Krakowie i „Przyjaciel Sztuki Kościelnej”, w: W. Bałus, E. Mikołajska, J. Urban, J. Wolańska, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 1, Kraków 2004, s. 39–87.

H.E. Wyczawski., Józef Sebastian Pelczar, w: Polski słownik teologów katolickich, Warszawa 1982, s. 335–346.

Netografia:

https://www.treccani.it/enciclopedia/ernesto-nathan_ (Dizionario-Biografico)

Informacje

Informacje: Rocznik Przemyski. Historia, 2023, s. 337 - 349

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Bishop Józef Sebastian Pelczar’s letters of 1886–1916 to Stanisław Tomkowicz from the collection of the Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences in Cracow

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0625-4477

Barbara Bonar CHR
Polska Akademia Umiejętności (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0625-4477 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Polska Akademia Umiejętności (Polska)

https://orcid.org/0000-0001-8529-4762

Marcin A. Klemenski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8529-4762 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC-BY-NC-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Barbara Bonar CHR (Autor) - 50%
Marcin A. Klemenski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 129

Liczba pobrań: 149