FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

2015 Następne

Data wydania: 16.11.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Aleksander Smywiński-Pohl

Redakcja zeszytu Aleksander Smywiński-Pohl, Marta Siedlecka, Adrianna Smurzyńska

Zawartość numeru