FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

„Tożsamość narracyjna” Ricoeura jako medium między pojęciem i doświadczeniem „ja”

Data publikacji: 03.07.2010

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 215 - 222

Autorzy

Marcin Urbaniak
Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawia, ul. Domaniewska 37 A 02-672 Warszawa
https://orcid.org/0000-0003-0837-5889 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Ricoeur's “Narrative Identity” as a Medium between the Concept and the Experience of Self

By showing the inconsistencies that appear in diff erent ideas of personal identity, I would like to point out that these theories have one common denominator – they were focused on fi nding the invariable element conditioning the possibility of the concept of identity. Th is view of identity, trying to locate its base in this immutable rule can cause disagreement as how do we determine ourselfs. If we confront essentialist view of identity with variability and development of the subject, thus and therefore with the aspects of existence, such as timeliness and freedom, then  the gap between our mental representation and our real comprehention is emphasized. I call this situation a disorder coming into existence at the meeting of the objective concept and the subjective experience of self. An attempt to remove the outlined problem will be carried out by the implementation of Ricoeur’s idea of narrative identity, which might turn out to be a remedy for these discrepancies.

Bibliografia

Damasio A. (2002). Błąd Kartezjusza. Tłum. M. Karpiński. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Dennett D. (1997). Kinds of Minds: Towards an Understanding of Consciousness. London: Phoenix.

Kapusta A. (2004). Tożsamość osobowa w świetle psychopatologii. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 162, s. 787–808.

Leśniak K. (1967). Franciszek Bacon. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lorenz K. (1977). Odwrotna strona zwierciadła. Tłum. K. Wolicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ricoeur P. (1992). Filozofia osoby. Tłum. M. Frankiewicz. Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej.

Ricoeur P. (2005). O sobie samym jako innym. Tłum. B. Chełstowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ricoeur P. (2008). Czas i opowieść. Tom I. Tłum. M. Frankiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ricoeur P. (2008). Czas i opowieść. Tom II. Tłum. J. Jakubowski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ricoeur P. (2008). Czas i opowieść. Tom III. Tłum. U. Zbrzeźniak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rosner K. (2003). Narracja, tożsamość, czas. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Searle J. (1995). Umysł, mózg i nauka. Tłum. J. Bobryk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Searle J. (1999). Umysł na nowo odkryty. Tłum. T. Baszniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003). Psychopatologia. Tłum. J. Gilewicz. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 215 - 222

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

„Tożsamość narracyjna” Ricoeura jako medium między pojęciem i doświadczeniem „ja”

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0837-5889

Marcin Urbaniak
Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawia, ul. Domaniewska 37 A 02-672 Warszawa
https://orcid.org/0000-0003-0837-5889 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawia, ul. Domaniewska 37 A 02-672 Warszawa

Publikacja: 03.07.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marcin Urbaniak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2053

Liczba pobrań: 4637