FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Między relatywizmem a uniwersalizmem językowym

Data publikacji: 02.07.2010

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 119 - 127

Autorzy

Natalia Miklaszewska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Between Linguistic Relativism and Linguistic Universalism

The aim of this paper is to analyze two seemingly contradictory theories, namely: linguistic universalism and linguistic relativism. Undoubtedly, the variety of cultures is associated with the variety of perspectives and ways of perceiving the reality. The question that arises here, is: do we live in totally different worlds, or maybe it is justifi ed to speak about “entities” universal for each and every language? And if the answer for the second question is positive, what can we say about those universals? How do they appear? Are they a part of human mind? One of the possible solutions of this problem is based on the theory of Anna Wierzbicka, who claims that without tertium comperationis (language primitives, which are said to be universal), it would be impossible to communicate with people living in other countries. Wierzbicka’s theory seems to be the perfect compromise between the two views in question.

Bibliografia

Humboldt W. (2002). O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofi i dziejów i filozofi i języka. Tłum. M. Siemek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leibniz G.W. (1955). Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Tłum. I. Dąbska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lyons J. (1993). Semantics 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Sapir E. (1921). Language: An Introduction to the Study of Speech. Brace, New York: Harcourt.

Sapir E. (1978). Kultura, język, osobowość. Tłum. B. Stanosz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Saussure F. de (1961). Kurs językoznawstwa ogólnego. Tłum. K. Kasprzyk. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.

Schaff A. (1982). Wstęp do polskiego wydania, [w:] B.L. Whorf, Język, myśli i rzeczywistość. Tłum. T. Hołówka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sikora M. (2007). Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Steiner G. (2000). Po wieży Babel. Tłum. O. i W. Kubińscy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Ullmann S. (1961). Semantic Universals, [w:] J. Greenberg (red.), Universals of Language. New York: The MIT Press.

Whorf B.L. (1982). Język, myśli i rzeczywistość. Tłum. T. Hołówka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wierzbicka A. (2006). Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Tłum. A. Głaz, K. Korżyk, R. Tokarski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wierzbicka A. (1992). Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture- Specific Confi gurations. New York: Oxford University Press.

Wierzbicka A. (2007). Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Tłum. I. Duraj-Nowosielska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2010, s. 119 - 127

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Między relatywizmem a uniwersalizmem językowym

Publikacja: 02.07.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Natalia Miklaszewska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2096

Liczba pobrań: 6002