FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt z Redakcją

Dane kontaktowe

Redakcja „Psychologii Rozwojowej”
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
 
email: sekcja@apple.phils.uj.edu.pl 

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków