FAQ

Przekładaniec

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kontakt

Kontakt z Redakcją

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Centrum Badań Przekładoznawczych
ul. Grodzka 64 p. 306,
31-044 Kraków, Poland