FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Zbiorowe uniesienie (effervescence collective) i communitas, czyli od Durkheima do Turnera

Data publikacji: 09.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 198 - 213

Autorzy

Stanisław Wargacki
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Bastider., Dzika świętość, przeł. J. J. Pawlik, „Konteksty” 2008, nr 1 (280), s. 23-31.

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996.

Beckford J., Teoria społeczna a religia, przeł.M. i T. Kuntz, Kraków 2006.

Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przeł. T. Kunz, Kraków 2005.

Csikszentmihalyi M., Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play, San Francisco 1975.

Csikszentmihalyi M., Przepływ. Jak poprawić jakość życia, przeł. M. Wajda, Warszawa 1996.

Czarnowski S., Kultura, Warszawa 1958.

Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990.

Harms J.B., Reason and Social Change in Durkheim’s Thought: The Changing Relationship Between Individuals and Society, „Pacific Sociological Review” 1981, vol. 24, nr 4, s. 393-410.

Lukes S., Émile Durkheim: His Life and Work: A Historical and Critical Study, Stanford 1985, s. 483-484.

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2008.

Mellor P.A., Rational Choice or Sacred Contagion? „Rationality”, „Non-rationality” and Religion, „Social Compass” 2000, vol. 47, nr 2, s. 273-292.

Olaveson T., Collective Effervescence and Communitas: Processual Models of Ritual and Society in Émile Durkheim and Victor Turner, „Dialectical Anthropology” 2001, vol. 26, s. 89-124.

Pickering W. S. F., Durkheim: The Man Himself and His Heritage, w: Durkheim Today, red. by W. S.F. Pickering, New York-Oxford 2002.

Pickering W. S. F., Durkheim’s Sociology of Religion: Themes and Theories, London 1984.

Pickering W. S. F., The Enigma of Durkheim’s Jewishness , w: Debating Durkheim, red. by W. S. F. Pickering, H. Martins, London 1994.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 29, Poznań 2000.

Quantz R.A., School Ritual as Performance: A Reconstruction of Durkheim’s and Turner’s Uses of Ritual, „Educational Theory” 1999, vol. 49, nr 4, s. 493-513.

Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, przeł. H. Jankowska, Poznań 2004.

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezi, t. II (D-H), Warszawa 1962.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.

Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005.

Turner V.W., Body, Brain, and Culture, „Zygon: Journal of Religion and Science” 1983, vol. 18, nr 3, s. 221-245.

Turner V.W., Las symboli: aspekty rytuałów i ludu Ndembu, przeł. A. Szyjewski, Kraków 2006.

Turner V.W., The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, New York 1969.

Wargacki S.A., Odmienne stany świadomości a kontrkultura, w: Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?, red. W. J. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski, Warszawa 2005.

Wargacki S.A., Zbiorowe uniesienie, w: Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Warszawa 2004.

Young M., Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa 1884-1920, przeł. P. Szymor, Warszawa 2008.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 198 - 213

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Zbiorowe uniesienie (effervescence collective) i communitas, czyli od Durkheima do Turnera

Publikacja: 09.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Stanisław Wargacki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 48

Liczba pobrań: 0