FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Teatrologia versus antropologia z Turnerem w tle

Data publikacji: 09.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 214 - 229

Autorzy

Joanna Pawelczyk
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Balme Ch., Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. i uzup. W. Dudzik, M. Leyko, Warszawa 2005.

Barth F., Gingrich A., Parkin R., in., Antropologia: jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2007.

Borie M., Antonin Artaud. Le théâtre et le retour aux sources. Une approche anthropologique, Paris 1989.

Geertz C., Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Kraków 2000.

Kolankiewicz L., Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik i inni, stęp i red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

M. Pecorai, sous la direction de C. Biet, Paris 2008.

Pomian K., Jak uprawiać historię kultury, „Przegląd Historyczny”, t. XXXVI, 1995, z. 1.

Schechner R., Performance. Experimentation et théâtre aux USA, edition établie par A. Cuisset et

Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005.

Turner V., Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przeł. M. i J. Dziekanowie, Warszawa 2005.

Zeidler-Janiszewska A., Perspektywy performatywizmu, „Teksty Drugie” 2007, nr 5.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 214 - 229

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Teatrologia versus antropologia z Turnerem w tle

Publikacja: 09.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Joanna Pawelczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 42

Liczba pobrań: 0