FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Świat w naszym domu: przedmioty bliskie z daleka

Data publikacji: 15.12.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 279 - 294

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.019.4593

Autorzy

Adam Nobis
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The World in Our Home: Close Objects from a Distance

Abstract: The reflections presented in this paper begin with the question of how the terms such as globalization, globality and locality are to be understood. The answer to this question is sought in the home. I look at domestic objects and analyze domestic space; its roles, meanings, and values. I analyze their local character and the way they simultaneously transcend their locality entangling themselves with different distant places. I conclude that locality and globality should be conceived not as actually existing spaces or the ways we interpret phenomena, but as dimensions. Dimensions of objects and the domestic space whose part they are and also the dimensions of other phenomena, such as cities. Taking into account the different dimensions such as locality, relations between cities, nationality, international relations, transcontinentality, globality and interrelations between them allow one to better understand the character of an object, an apartment, a city or any other phenomenon under study.
 

Bibliografia

Amin A., Spatialities of Globalization, „Environment and Planning” 2002, vol. 34.

Braun M., Molenda-Pilecka E. (red.), Niewiarygodne historie zapomnianych rzeczy, ­PPSKAKiB we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Dirlik A., Place-based Imagination: Globalism and the Politics of Place, niepublikowany maszynopis, Duke University, Durham.

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Eller J.D., Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives, Routledge, New York 2009.

Friedman J., Global Systems, Globalization, and Anthropological Theory,http://intersci.ss.uci.edu/wiki/pdf/4JonFriedman/Ch04%5B1%5D.pdf_Friedman.pdf (data dostępu: 2.07.2014).

Gibson-Graham J.K., Beyond Global vs. Local: Economic Politics outside the Binary Frame, http://www.communityeconomies.org/site/assets/media/old%20website%20pdfs/Papers/word%20files/BEYOND%20GLOBAL%20VS.%20LOCAL.pdf (data dostępu: 2.07.2014).

Jansen M., Architectural Measurements in the Indus Cities: The Case Study of Mohenjo-Daro, [w:] I. Morley, C. Renfrew (red.), The Archaeology of Measurement: Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societies, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

Kopytoff I., Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, przeł. E. Klekot, [w:] M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Kopytoff I., The Cultural Biography of Things, [w:] A. Appadurai (red.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1986.

Kowalski J., Piasek W., Śliwa M., Wprowadzenie, [w:] J. Kowalski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.

Kowalski J., Piasek W., Śliwa M. (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.

Lynd R.S., The Concept of Culture [w:] C.C. Bowman (red.), Humanistic Sociology, Meredith Corporation, New York 1973.

Małczyński J., Tańczuk R., Wprowadzenie, [w:] J. Małczyński, R. Tańczuk (red.), Do rzeczy! Szkice Kulturoznawcze, „Zeszyty Kół Naukowych” 2011, nr 8, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.

Małczyński J., Tańczuk R. (red.), Do rzeczy! Szkice Kulturoznawcze, „Zeszyty Kół Naukowych” 2011 nr 8, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2011.

Marston S.A., Woodward K., Jones III J.P., Flattening Ontologies of Globalization: The Nollywood Case, „Globalizations” 2007, vol. 4, no 1.

Nobis A., Wenecja – miejsce szczególne lokalnie, regionalnie, globalnie, „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2.

Sassen S., Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, przeł. J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Schmidt F., Skowrońska M., Człowiek w sieci przedmiotów. Socjologiczna analiza roli i znaczenia przedmiotów w przestrzeni domowej, [w:] J. Kowalski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.

Tańczuk R., Nobis A., Janus A., Rzeczy obce, egzotyczne, z daleka… w naszym domu, maszynopis, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 279 - 294

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The World in Our Home: Close Objects from a Distance

Autorzy

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 15.12.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Adam Nobis (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1932

Liczba pobrań: 1187