FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Społeczne rzeczywistość dramatu

Data publikacji: 09.10.2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 187 - 197

Autorzy

Marta Habdas
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Symbolic Interaction” 1982, vol. 5, nr 2.

Alexander J.C., Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice: The Cultural Pragmatics of

Alexander, B. Giesen, J. Mast, Cambridge 2006.

Arche M., Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory, Cambridge 1996.

Duncan H.D., Symbols and Social Theory, New York 1969.

Edelman M., The Symbolic Uses of Politics, Urbana 1967.

Geertz C., O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w:

Haas J., Shaffir W., Taking on the Role of Doctor: A Dramaturgical Analysis of Professionalization,

Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2006.

Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa 2001.

Hałas E., Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin 1991, s. 30-54.

Hałas E., Życie społeczne w perspektywie dramaturgicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, nr 3, s. 105-120.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2001.

Mead G.H., Selected Writings, Chicago 1964.

Morris M.B., An Excursion into Creative Sociology, New York 1977.

Perinbanayagam R.S, The Defi nition of the Situation: An Analysis of the Ethnomethodological and Dramaturgical View, „Sociological Quarterly” 1974, vol. 15.

Perinbanayagam R.S., Signifying Acts: Structure and Meaning in Everyday Life, Carbondale-Edwardsville 1985.

Postmodernizm, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 214-235.

Sławińska I., Świat jako spektakl, „Summarum” 1976, nr 25.

Sławińska I., Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990, s. 123-170.

Symbolic Action, w: Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual, red. J. C.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., Warszawa 2001.

Turner V., Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society, New York 1974, s. 32-

Turner V., Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przeł. M. i J. Dziekanowie, Warszawa 2005.

Turner V., On the Edge of the Bush. Anthropology as Experience, Tucson 1985.

Znaniecki F., Cultural Reality, Chicago 1919.

Znaniecki F., Social Actions, Poznań 1936.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 187 - 197

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Społeczne rzeczywistość dramatu

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 09.10.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marta Habdas (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 44

Liczba pobrań: 0