FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Reportaż jako sztuka pamięci. Wokół książki 1945. Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej

Data publikacji: 05.12.2018

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 276 - 295

https://doi.org/10.4467/20843860PK.18.016.9194

Autorzy

Edyta Żyrek-Horodyska
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-7276-1736 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The purpose of this article is to analyse the reportage 1945. War and Peace by Magdalena Grzebałkowska in the context of contemporary memory studies. I am particulary interested in the way the modern literary reportage reflects the past and deals with the subjectivism of memory and post-memory. In my research I focus on medialisaton of the collective and the personal memory. My intention is to discuss the immense influence of media on the contemporary discourse on the past. According to Grzebałkowska, the language used in the literary reportage is strongly rooten in the experiences of the witnesses of the war. I would like to present how the cultural memory shapes the identity of individuals and society. My analyses shows that the book of Grzebałkowska can be read not only as a story about complicated situation of Poles in 1945, but also as a text which documents and collects their memories.
 

Bibliografia

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

Assmann A., Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Delaperrière M., Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej, „Ruch Literacki” 2013, nr 1.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Englund P., Piękno i smutek wojny, przeł. E. Fabisiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.

Erll A., Cultural Memory Studies: An Introduction, w: A. Erll, A. Nünning (red.), Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, de Gruyter, New York 2008.

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2009.

Grzebałkowska M., 1945. Wojna i pokój, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2015.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, PWN, Warszawa 1969.

Hałas E. (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Nomos, Kraków 2012.

Hirsch M., Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory, Harvard University Press, Cambridge 1997.

Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, nr 1.

Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, w: E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

Kaplan B.A., Landscapes of Holocaust Postmemory, Routledge, New York–London 2011.

Kapuściński R., Lapidaria I–III, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2008.

Kobielska M., Nowa zabawka literaturoznawcy. Do czego jest nam potrzebna pamięć kulturowa?, w: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (red.), Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Korzeniewski B., Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci przeszłości, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3.

Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo a5, Kraków 2008.

Krzemień T., Rozmowa z R. Kapuścińskim, „Kultura” 1978, nr 47.

Le Goff J., Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Les Lieux de mémoire, sous la dir. de P. Nora, Gallimard, Paris 1984.

Luhmann N., Realność mediów masowych, przeł. J. Barbacka, GAJT Wydawnictwo, Wrocław 2009.

Lyotard J.-F., Kondycja nowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

Małochleb P., Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej, Wydawnictwo UMK, Warszawa–Toruń 2014.

Nora P., Między pamięcią a historią: „Les Lieux de Mémoire”, przeł. P. Mościcki, w: A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum nr 2, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009.

Ostałowska L., Farby wodne, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Padewski J., Pisanie przeszłości. Pamięć i historia w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Universitas, Kraków 2016.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków 2012.

Saryusz-Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa ­niemiecka, Universitas, Kraków 2009.

Shallcross B., Rzeczy i zagłada, Universitas, Kraków 2010.

Sendyka R., Pryzma – zrozumieć nie-miejsca pamięci (non-lieux de memoire), „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Sowińska A., Nudzi mnie wielka historia. Rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5845-nudzi-mnie-wielka-historia.html (dostęp: 21.11.2016).

Szpociński A., Nośniki pamięci, miejsca pamięci, „Sensus Historiae” 2014, nr 4.

Wańkowicz M., Karafka La Fontaine’a, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Ziółkowski M., Pamięć i zapominanie: trupy w szafie polskiej zbiorowej pamięci, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3–4.

Zysiak A., Historie w historii. Zanim awangarda stanie się kanonem, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2021 (dostęp: 20.11.2016).

Żakowski J., Rewanż pamięci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2018, s. 276 - 295

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Reportage as an Art of Memory. Around the Book 1945. War and Peace by Magdalena Grzebałkowska

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7276-1736

Edyta Żyrek-Horodyska
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-7276-1736 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków

Publikacja: 05.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Edyta Żyrek-Horodyska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1864

Liczba pobrań: 1044